"Активни граждани за по-добра Европа"
 
 

През януари 2009 г. Асоциацията за европейско партньорство стартира изпълнението на проект "Активни граждани за по-добра Европа" финансиран по програма "Европа за гражданите" на Европейската комисия...

 
   
 
"Жените в политическия живот за успешна Европа"
 
 

Асоциацията за европейско партньорство стартира реализацията на проект "Жените в политическия живот за успешна Европа" по програма "Европа за гражданите" на Европейската комисия...

 
   
Проект "Жените в политическия живот за успешна Европа"

Международна конференция

ЖЕНИТЕ В ПОЛИТИКАТА

На 6 и 7 април 2009 г. в х-л Шератон, София, Асоциацията за европейско партньорство със съдействието на Представителството на Европейската комисия в България, в изпълнението на проект по Програма "Европа за Гражданите" на ЕО - Жените в политическия живот за една по-успешна Европа - организира двудневна международна конференция "Жените в политиката".

В конференцията взеха участие г-жа Маргот Валстрьом, заместник-председател на Европейската комисия и комисар по институционални връзки и комуникационна стратегия и г-жа Гергана Паси, министър по европейските въпроси.

На форума бе представена европейската кампания "50/50" за равнопоставено участие на жените в политиката. Обсъждаха се възможностите за балансирано представителство на жените в политическия, социалния и икономическия живот, проблемите и предизвикателствата, с които се сблъскват, изкуството да се балансира между семейните и политическите ангажименти и други важни въпроси, свързани с активното участие на жените в политиката и в процеса на вземане на решения.

Чуха се различни мнения, споделиха се визии и се обмениха идеи и добри практики. В края на конференцията всички участници се обединиха около идеята, че по-широкото представителство на жените в политиката ще направят Обединена Европа един още по-успешен проект.

     

     

 

2009 Асоциация за Европейско Партньорство
Всички права запазени