"Активни граждани за по-добра Европа"
 
 

През януари 2009 г. Асоциацията за европейско партньорство стартира изпълнението на проект "Активни граждани за по-добра Европа" финансиран по програма "Европа за гражданите" на Европейската комисия...

 
   
 
"Жените в политическия живот за успешна Европа"
 
 

Асоциацията за европейско партньорство стартира реализацията на проект "Жените в политическия живот за успешна Европа" по програма "Европа за гражданите" на Европейската комисия...

 
   
Проект "Жените в политическия живот за успешна Европа"

     Асоциацията за европейско партньорство (AEП) стартира реализацията на проект "Жените в политическия живот за успешна Европа" по програма "Европа за гражданите" на Европейската комисия. Проектът е насочен към предоставяне на по-широки познания за европейската и националните политики за равнопоставеност на половете, подпомагане на по-ефективното сътрудничество между неправителствените организации на национално и европейско ниво, ангажирани с въпросите на жените.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия по програма "Европа за гражданите", а партньор на АЕП е Асоциацията за развитие на женското предприемачество (ADAF), Румъния.

В рамките на инициативата ще бъде организирана двудневна международна конференция в София, чиято цел е да бъдат дискутирани въпроси свързани с бариерите, които срещат жените в участието им в обществено-политическите процеси, ролята им във формирането на европейските ценности и укрепването на принципите на демокрацията, възможностите за обмяна на добри практики и опит с участничките от другите европейски страни. На базата на изведените препоръки ще бъде гласуван Меморандум, който ще бъде връчен на Ръководителя на Представителството на ЕК в България. В проектът е заложено и издаване е разпространение в хартиен и електронен вариант на брошура и информационни материали.

Конференцията - информация и снимки >>

 

2008 Асоциация за Европейско Партньорство
Всички права запазени