Нов проект "Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация"
 
 

Асоциацията за европейско партньорство (АЕП) стартира изпълнението на проект "Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация", финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет"...

 
   
 
"Преоткрий България"
 
 

От 19 до 23 ноември 2008 г., Асоциацията за европейско партньорство организира в Люксембург Дни на България под надслов "Преоткрий България". Инициативата се проведе и финансира по Комуникационната стратегия на България за ЕС...

 
   

Широкият спектър от услуги, които предлагаме, включва:

 • Обучение по различни въпроси относно ЕС – организация на семинари, курсове, симпозиуми и т.н
 • Подготовка и издаване на информационни справочници върху важни за обществото въпроси относно ЕС
 • Организация на:
  • Събития: конференции, кръгли маси, симпозиуми
  • Информационни кампании
  • Дискусионни форуми и обществени дебати
  • Партньорство и асистенция
  • Фирмени презентации, тържества, официални срещи и т.н.
 • Търсене на партньори за организация на събития за проекти от ЕС
 • Бенчмаркинг и разпространение на „добра практика”
 • Извършване на кръстосани и сравнителни анализи и проучвания на национално и европейско равнище

Опит: Участие в проекти по програмата Phare , 6 FP , двустранни и национални програми. За повече информация, посетете секцията „Проекти”

 

2008 Асоциация за Европейско Партньорство
Всички права запазени