"Активни граждани за по-добра Европа"
 
 

През януари 2009 г. Асоциацията за европейско партньорство стартира изпълнението на проект "Активни граждани за по-добра Европа" финансиран по програма "Европа за гражданите" на Европейската комисия...

 
   
 
"Жените в политическия живот за успешна Европа"
 
 

Асоциацията за европейско партньорство стартира реализацията на проект "Жените в политическия живот за успешна Европа" по програма "Европа за гражданите" на Европейската комисия...

 
   

2009- През януари 2009 г. Асоциацията за европейско партньорство (АЕП) стартира изпълнението на проект "Активни граждани за по-добра Европа" финансиран по програма "Европа за гражданите" на Европейската комисия.

2009- Асоциацията за европейско партньорство (AEП) стартира реализацията на проект "Жените в политическия живот за успешна Европа" по програма "Европа за гражданите" на
Европейската комисия.

2008- Асоциацията за европейско партньорство (АЕП) стартира изпълнението на проект "Активни и стабилни структури на гражданското общество за по-ефективна и прозрачна администрация", финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет".

2008- От 19 до 23 ноември 2008 г., Асоциацията за европейско партньорство (АЕП) организира в Люксембург Дни на България под надслов "Преоткрий България". Инициативата се проведе и финансира по Комуникационната стратегия на България за ЕС, една от целите, на която е популяризиране на културно-историческото наследство на страната и повишаване на международния имидж на България като страна с голям принос за обогатяване на мултикултурната идентичност на Обединена Европа.

2007- АЕП стартира приложението на проект под План Д, финансиран от Европейската Комисия, озаглавен „Нежна Европа”.Главната цел на инициативата е да провокираОБЩЕСТВЕНИ ДЕБАТИ върху бъдещето на Европа, в контекста на Споразумението за реформи. Инициативата включва симбиоза на традиционни и модерни подходи за дебат на национално равнище, насочен към жените от три поколения, които ще споделят своята визия за европейското бъдеще. Дебатите ще бъдат проведени в 28 областни града в България.

2007 - Парламентът на Всички Европейски граждани – от Римското Споразумение до Предизвикателствата на Разширението и Европейската Конституция

2006 - Празненства по случай Деня на Европа 2006 "България - Европейска Ценност"

2005 - HEART – HACCP за хранителна безопасност и екологични изисквания в туизма

 

2008 Асоциация за Европейско Партньорство
Всички права запазени