Текущ Проект
 
 

През ноември 2007 Асоциацията за Европейско Партньорство стартира приложението на проект под План Д, финансиран от Европейската Комисия, озаглавен „Нежна Европа”. Главната цел на инициативата е да провокира обществени дебати ...

 
   
 
Завършен Проект
 
 

„Парламентът на Всички Европейски граждани – от Римското Споразумение до Предизвикателствата на Разширението и Европейската Конституция”

Резултати, оценки, заключения...

 
   

Съответна обществена програма : PHARE Малки Проекти

Заглавие на проекта: HEART – HACCP (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки) for food safety and EcologicAl Requirements in Tourism (за хранителна безопасност и екологични изисквания в туризма)

Цели: Насочване на вниманието на таргет групите към HACCP и други изисквания на ЕС за хранителна безопасност в хотели, кетъринг фирми и ресторанти.

Действия: Организация на международна конференция и разработка и публикация на справочника “HACCP в Туризма”

 

 

<<Назад

 

2007 Асоциация за Европейско Партньорство
Всички права запазени
Design provided by Free Web Templates - your source for website templates