"Активни граждани за по-добра Европа"
 
 

През януари 2009 г. Асоциацията за европейско партньорство стартира изпълнението на проект "Активни граждани за по-добра Европа" финансиран по програма "Европа за гражданите" на Европейската комисия...

 
   
 
"Жените в политическия живот за успешна Европа"
 
 

Асоциацията за европейско партньорство стартира реализацията на проект "Жените в политическия живот за успешна Европа" по програма "Европа за гражданите" на Европейската комисия...

 
   

     От 19 до 23 ноември 2008 г., Асоциацията за европейско партньорство (АЕП) организира в Люксембург Дни на България под надслов "Преоткрий България". Инициативата се проведе и финансира по Комуникационната стратегия на България за ЕС, една от целите, на която е популяризиране на културно-историческото наследство на страната и повишаване на международния имидж на България като страна с голям принос за обогатяване на мултикултурната идентичност на Обединена Европа.

В петте дни на инициативата в гр. Люксембург бяха организирани две изложби, на които български художници и скулптори представиха свои творби и два концерта - в гр. Люксембург и в гр. Ещернах - на които музиканти изпълниха произведения от български композитори. По време на събитието се представиха и произведения на българските художествени занаяти. За деца между 5 и 15 години от г. Ещернах се проведе пленер, по време на който под ръководството на български художник те подготвиха и изложиха рисунки, в които изразиха представата си за България.

Представянето на българската култура в Люксембург, който се смята за една от символичните столици на Европейския съюз, допринесе за популяризиране на България в Европейските общности и за утвърждаване на българското присъствие в културното многообразие на Европейския съюз.
Вижте снимки>>

 

2008 Асоциация за Европейско Партньорство
Всички права запазени