"Активни граждани за по-добра Европа"
 
 

През януари 2009 г. Асоциацията за европейско партньорство стартира изпълнението на проект "Активни граждани за по-добра Европа" финансиран по програма "Европа за гражданите" на Европейската комисия...

 
   
 
"Жените в политическия живот за успешна Европа"
 
 

Асоциацията за европейско партньорство стартира реализацията на проект "Жените в политическия живот за успешна Европа" по програма "Европа за гражданите" на Европейската комисия...

 
   
С финансовата подкрепа на "Европа за гражданите" на Европейската комисия

Проект АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА ПО-ДОБРА ЕВРОПА

     На 30-31 Януари 2009 г. в София, Асоциацията за европейско партньорство бе домакин на първата координационна среща по проект Активни граждани за по-добра Европа", финансиран по програма "Европа за гражданите" на Европейската комисия. На срещата присъстваха представители на Schoeninfo vzw, Белгия, Associazione Teatri del Cielo, Италия, Coodinadora Espanola Para El Lobby Europeo De Mujeres (CELEM), Испания, Socialna akademija - zavod za izobrazevanje, raziskovanje in kulturo, Словения, Association for Women Entrepreneurship Development, Румъния, Group of Women's Humans Rights Be active Be emancipated (B.a.B.e.), Хърватска, които са партньори по проекта.

В рамките на срещата бяха обсъдени бъдещите дейности, както и детайли отнасящи се до реализирането на проекта.

     

     

 

2008 Асоциация за Европейско Партньорство
Всички права запазени