"Активни граждани за по-добра Европа"
 
 

През януари 2009 г. Асоциацията за европейско партньорство стартира изпълнението на проект "Активни граждани за по-добра Европа" финансиран по програма "Европа за гражданите" на Европейската комисия...

 
   
 
"Жените в политическия живот за успешна Европа"
 
 

Асоциацията за европейско партньорство стартира реализацията на проект "Жените в политическия живот за успешна Европа" по програма "Европа за гражданите" на Европейската комисия...

 
   
С финансовата подкрепа на "Европа за гражданите" на Европейската комисия

Проект АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА ПО-ДОБРА ЕВРОПА

     През януари 2009 г. Асоциацията за европейско партньорство (АЕП) стартира изпълнението на проект "Активни граждани за по-добра Европа", финансиран по програма "Европа за гражданите" на Европейската комисия. Проектът e с продължителност 10 месеца. Има за цел да утвърди принципите на демокрацията и да допринесе за развитието на европейско гражданско самосъзнание и на чувството за европейска идентичност на българските граждани и на гражданите от партньорските страни, основана на общите ценности и демократичните принципи чрез засилване на взаимното разбирателство.

В изпълнението на проекта са заложени дейности, свързани с дебати за бъдещето демократично развитие на Европа, вслушване на европейските и националните институции в мнението на гражданите, обмен на опит и добри практики, както и дейности, които имат за цел да доведат до установяване на устойчиви партньорства и мрежи.

В дейностите по проекта са заложени още организиране на международен Панел на европейските граждани в София, който има за цел да провокира по-активна позиция по отношение на вземането на решения на европейско ниво, да обобщи и разпространи препоръките и изводите, направени от участниците в дискусиите, проведени от партньорските организации, както и публикуването на брошура "Основни принципи на активната демокрация".

Партньори на Асоциацията по проекта са:

  • Schoeninfo vzw, Belgium
  • Associazione Teatri del Cielo, Italy
  • Coodinadora Espanola Para El Lobby Europeo De Mujeres (CELEM), Spain
  • Socialna akademija - zavod za izobrazevanje, raziskovanje in kulturo, Slovenia
  • Association for Women Entrepreneurship Development, Romania
  • Group of Women's Humans Rights Be active Be emancipated (B.a.B.e.), Croatia

Изпълнение на проекта - информация и снимки >>

 

2008 Асоциация за Европейско Партньорство
Всички права запазени