"Активни граждани за по-добра Европа"
 
 

През януари 2009 г. Асоциацията за европейско партньорство стартира изпълнението на проект "Активни граждани за по-добра Европа" финансиран по програма "Европа за гражданите" на Европейската комисия...

 
   
 
"Жените в политическия живот за успешна Европа"
 
 

Асоциацията за европейско партньорство стартира реализацията на проект "Жените в политическия живот за успешна Европа" по програма "Европа за гражданите" на Европейската комисия...

 
   
  • Подобряване на сътрудничеството и партньорството между юридически и физически лица в разширена Европа
  • Принос към организирането и заздравяването на гражданското общество и към развитието на активно отношение към проблемите и ползите от възможностите на разширена Европа
  • Популяризиране на обществени диалози и партньорство във вземането на решения за различни области по време на процеса по присъединяване към ЕС
  • Принос към процеса на сплотяване в контекста на разширена Европа
  • Изграждане на пътя към икономически растеж, базиран на знания

 

 

<<Назад


 

2008 Асоциация за Европейско Партньорство
Всички права запазени